Historie festivalu

V roce 2000 byla poprvé v Ostravě realizována myšlenka festivalu, který se věnoval problematice handicapu a jeho obrazu v umění. Organizátorem bylo Divadlo loutek Ostrava, které má dlouholetou zkušenost s prací s různými skupinami umělců i diváků. Když festival vznikal, byl svým tematickým zaměřením originální a jedinečný. Byl koncipován jako bienále s účastí zajímavých hostů, výběrem inscenací a doprovodným programem. Do povědomí ostravských diváků se zapsal jako Divadelní pouť bez bariér.

V průběhu let se festival a jeho pojetí vyvíjelo. V roce 2014 byl festival přejmenován na Divadlo bez bariér a jeho náplní se stala přehlídka divadelní tvorby překonávající veškeré bariéry a tabu mezi lidmi. Ambicí autorů bylo pojmout všechny oblasti – zdravotní, národnostní, generační, kulturní, mentální a jiné a zároveň nabídnout divadelní tvorbu, která hledala nové formy komunikace s divákem.

V roce 2016 se uskutečnil poslední, 9. ročník festivalu. Poté se Divadlo loutek rozhodlo festival ukončit. V roce 2019 přišel umělecký soubor Bílá holubice, který s Divadlem loutek spolupracuje už téměř 10 let, s nápadem na převzetí a uvedení 10. ročníku tohoto úspěšného a ostravskými diváky oblíbeného festivalu.

Jubilejní, 10. ročník, se odehraje ve znamení převzetí pomyslné organizátorské štafety z rukou původního organizátora, Divadla loutek Ostrava, uměleckým souborem Bílá holubice. K symbolickému předání dojde v rámci Slavnostního večera, který se bude konat 17. září v Divadle loutek Ostrava.

Tímto převzetím se také vrací původní pojmenování festivalu Divadelní pouť bez bariér. Jeho posláním a základní ideou je propojení profesionálního a integrovaného umění. Citlivě a promyšleně sestavený program festivalu nabídne každému divákovi možnost shlédnout kvalitní výkony a také příležitost spolupodílet se na aktivitách, které povedou k propojení umělců, veřejnosti a prostoru. Takto koncipovaný festival plně využije divadelních, alternativních a venkovních prostor k velkému matiné, které se pokusí o prolomení bariéry spočívající v oddělování integrovaného a profesionálního umění.