FESTIVAL

DIVADELNÍ POUŤ
BEZ BARIÉR

17.-18.9.2020

PROGRAM

Bílá Holubice - Nádražní blues / pro školy

10:00 – 11:00 DLO Alternativní scéna


Průvod vyvolávačů

16:30 – 17:00 před Divadlem loutek


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU / pro veřejnost

18:00 – 20:00 DLO Divadelní sál
Účinkují: Robert Urban, Hands dance, Balet Globa, Bílá holubice a další
Večerem provází Veronika Forejtová.

VSTUPENKY

Tanec, hudba, happening, grilování

18:00 - 21:00 Cooltourní Open scéna
je určena malým i velkým umělcům všech žánrů a uměleckých odvětví, kteří celý rok trénují a rádi by své dovednosti předvedli také divákům.
Vstup zdarma.

Setkání BRNO, V lese / pro školy

Zrušeno


Pohybově dramatický workshop / pro školy

10:00 – 11:00 Hnízdo Bílá holubice


Divadlo z pasáže – Posolstvo / pro veřejnost

18:00 – 19:00 Cooltour sál

VSTUPENKY

GALA KONCERT / pro veřejnost

19:00 – 20:00 Divadlo Mír

VSTUPENKY

Tanec, hudba, happening, opékání špekáčků

18:00 - 21:00 Cooltourní Open scéna
je určena malým i velkým umělcům všech žánrů a uměleckých odvětví, kteří celý rok trénují a rádi by své dovednosti předvedli také divákům.
Vstup zdarma.

Kavárna Po tmě

Zrušeno


Vernisáž fotografií a kreslených vtipů

14. září od 16:30 Divadlo loutek Ostrava
Fotografie Lubomíra Pavelčáka a kreslené vtipy na téma handicapu Milana Linharta


Výstava fotografií a kreslených vtipů

14. - 19. září DLO / Cooltour
Fotografie Lubomíra Pavelčáka a kreslené vtipy na téma handicapu Milana Linharta

O FESTIVALU

Vyslanec uměleckého souboru Bílá holubice, holub Radovan, na vědomost dává, že se do Ostravy vrací multižánrový festival Divadelní pouť bez bariér, který spojí profesionální a integrované umění. Společně s Emilem můžete navštívit divadelní, taneční a hudební vystoupení plná fantazie, humoru a skvělých výkonů. Program zahrnuje venkovní i vnitřní aktivity, divadelní představení, hudebně - taneční vystoupení, workshopy i neformální setkání. Emilovo festivalové působiště je na Černé louce, v Coltooouru, Divadle loutek Ostrava a Divadle Mír.

MAPA

KOUPIT VSTUPENKY

Slavnostní zahájení festivalu Divadelní pouť bez bariér

17.9.2020 od 18:00 / DLO Multižánrový festival propojující profesionální a integrované umění

KOUPIT VSTUPENKY

Podivná zpráva z jiné planety

18.9.2020 od 18:00 / Cooltour Představení slovenského souboru Divadlo z pasáže

KOUPIT VSTUPENKY

Galakoncert festivalu

18.9. 2020 od 19:00 / Divadlo Mír Učinkují: Jiří Krhut, Michal Žáček, Patrície Janečková, Hana Fialová, Tomáš Savka a další

KOUPIT VSTUPENKY

O BÍLÉ HOLUBICI

Bílá holubice je uměleckým souborem, který se zabývá pohybovým divadlem a tanečním uměním. Náš soubor je tvořen handicapovanými a zdravými tanečníky, kteří společně vytvářejí díla umělecké hodnoty. Filozofií Bílé holubice je vytvořit propojením handicapovaných a zdravých umělců dílo, které přitáhne do divadelních sálů širokou veřejnost. Na svém kontě máme už sedm celovečerních představení – Labutí sen o duši, Duha, Řeč duše, Tvé světlo, Cirkus, Kytice lidem vázaná - z nichž nejnovější je inscenace Nádražní blues režiséra Pavla Šimáka a choreografů Tomáše Rychetského a Denisy Musilové. Představení je uměleckým ztvárněním tématu touhy a hledání sebe sama s vysoce aktuální sociální tematikou vztahu rodičů a dětí, zvláště dětí handicapovaných.

Naše umění neútočí na nervy diváků, nevzbuzuje soucit ani lítost. Naše umění je krásné, protože je svobodné a stejnou svobodu umí předat i divákům, kteří se smějí, pláčí, dojímají a radují spolu s námi.

Bílá holubice, to je společenství lidí, kteří jsou si rovni a pro které handicap neznamená překážku, ale naopak nástroj moderního umění.

PARTNEŘI A PŘÁTELÉ

Hlavní mediální partner

Přátelé festivalu